Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2013

incognito
Niestety należę do kobiet, które zawsze błędów szukają u siebie. To ja zawsze jestem tą, która mamrocze: "Przepraszam".

Może kobiety mają o jeden chromosom "przepraszam" więcej...? 
— może
Reposted fromperseweracje perseweracje
incognito
7148 e47e


?
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viasmutnomi smutnomi
incognito
3019 f056
Reposted fromarizonadream arizonadream viaweheartit weheartit
incognito
zastanawiam czy czasem myślisz o mnie, tak po prostu, czy, gdy słuchasz TYCH piosenek - wspominasz? czy pamiętasz jeszcze jak to było? czy wspominasz i się uśmiechasz? czy raczej od tych wspomnień uciekasz?
— czy myślisz o mnie, czy mnie pamiętasz?

July 07 2013

incognito
Wiedziałam,że nie byłam ważna, ale i tak mnie to zabolało.
— J.D. Salinger, The Catcher in the Rye
Reposted fromweightless weightless viainsanedreamer insanedreamer
incognito
ciekawe jak spojrzymy na siebie po paru latach ?
incognito
Nie od dziś patrzę w niebo, choć piekło pod nogami
Wierzę, że najlepsze jest jeszcze przed nami. 
— O.S.T.R.

July 06 2013

incognito
A jednak często jest, 
że ktoś słowem złym 
zabija tak, jak nożem. 
— dziwny jest ten świat
Reposted fromaggape aggape viapl pl
incognito
0132 0b1d 500
w s z y s c y
Reposted fromdontforgot dontforgot viasmutnazupa smutnazupa
incognito
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
Reposted fromhalfjohn halfjohn
incognito
Pozwól naprawić mi to, co we mnie zepsute,
a będę Twój, kiedy tylko pokonam smutek,
i chociaż czasem to przynosi przeciwny skutek
teraz posiedźmy w ciszy przez minutę.
— Małpa
Reposted fromCiaamciaramcia Ciaamciaramcia

July 02 2013

incognito
czasem wydaje mi się, że ja dla Ciebie też coś znaczę... tylko Twoje "coś" jest mniejsze od mojego.
— |||
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
incognito
8243 374c

June 27 2013

incognito
takie moje, stąd
Reposted fromporannepowroty porannepowroty viat-e-x-t t-e-x-t
incognito
jak to działa, że pomagamy innym
sami będąc rozjebanymi?...
incognito
7789 2135

hm

Reposted fromcukierpuder cukierpuder viawickedgamee wickedgamee
incognito
5361 4146 500
incognito
0927 0874 500
tak bardzo prawdziwe 
incognito
0064 cac9
Reposted fromscorpix scorpix viawickedgamee wickedgamee
incognito
Pijesz, zapominasz unosząc się w pijackiej mgle.  A rano trzeźwiejąc, spadasz na twarz i walisz nią prosto w to, o czym chciałaś zapomnieć
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viawickedgamee wickedgamee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl